چراغ مطالعه و مهم ترین نکات در خرید چراغ مطالعه :

  • در نظر بگیرید که می خواهید چراغ را برای چه کاری استفاده کنید. به عنوان مثال برای مطالعه کتاب، طراحی نقشه، ناخون کاری و …
  • به جایی که برای چراغ انتخاب کرده اید دقت کنید. اگر جایی هست که امکان قرار دادن چراغ به صورت پایه دار وجود ندارد چراغ بدون پایه بخرید.
  • حداکثر طول مدنظرتان برای چراغ را در نظر بگیرید. این مقدار اغلب در توضیحات محصولات نوشته شده است.

 

 

X