صفحه اصلی 4

[vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1489056188821{padding-top: 0px !important;}” offset=”vc_hidden-xs”][vc_single_image image=”483″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” image_effect=”banner-effect banner-effect10″ css=”.vc_custom_1491298441267{padding-top: 20px !important;}” link=”#”][vc_single_image image=”969″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” image_effect=”banner-effect banner-effect10″ css=”.vc_custom_1491990086559{padding-top: 20px !important;}” link=”#”][/vc_column][vc_column width=”3/4″ css=”.vc_custom_1489035130882{padding-top: 20px !important;}”][rev_slider_vc alias=”digitalworld-opt4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-5 vc_col-md-12″][digitalworld_container content_width=”” el_class=”” container_custom_id=”digitalworld_custom_css_1499457603″ css=”.vc_custom_1489055499304{margin-top: 40px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}”][digitalworld_title title=”پیشنهادات امروز” title_custom_id=”digitalworld_custom_css_637765896″][digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”6″ product_image_size=”170×170″ target=”products” owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_navigation_position_top=”-56″ owl_loop=”true” owl_lg_items=”1″ owl_md_items=”2″ owl_sm_items=”1″ owl_xs_items=”1″ ids=”120, 124, 119″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_1177471376″ css=”.vc_custom_1491554435584{margin-top: 20px !important;}”][/digitalworld_container][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-7 vc_col-md-12″][digitalworld_tabs style=”style3″ tab_animate=”fadeInDown” ajax_check=”1″ tabs_custom_id=”digitalworld_custom_css_1423647562″ css=”.vc_custom_1489384405681{margin-top: 40px !important;}”][vc_tta_section title=”پرفروش ها” tab_id=”1489043757629-233e2682-c6b2″][digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ product_image_size=”180×180″ target=”products” owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_loop=”true” owl_slidespeed=”800″ owl_margin=”30″ owl_lg_items=”3″ owl_md_items=”4″ ids=”120, 119, 122, 83″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_1737687086″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”اختصاصی” tab_id=”1489043757800-1ac3b7ce-0999″][digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ product_image_size=”180×180″ per_page=”6″ owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_loop=”true” owl_margin=”30″ owl_lg_items=”3″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_1723572005″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”در تخفیف” tab_id=”1489043791191-7fa7b17d-e27b”][digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ product_image_size=”180×180″ target=”best-selling” per_page=”6″ owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_loop=”true” owl_margin=”30″ owl_lg_items=”3″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_2048638520″][/vc_tta_section][/digitalworld_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1489056373498{margin-top: 0px !important;}”][vc_column width=”8/12″][vc_single_image image=”967″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” image_effect=”banner-effect banner-effect10″ link=”#” css=”.vc_custom_1491990099905{margin-top: 40px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”4/12″][vc_single_image image=”968″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” image_effect=”banner-effect banner-effect10″ link=”#” css=”.vc_custom_1491990114422{margin-top: 40px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1489044258529{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][digitalworld_tabs style=”style2″ tab_title=”محصولات برجسته” tab_animate=”fadeInDown” ajax_check=”1″ tabs_custom_id=”digitalworld_custom_css_1903291100″][vc_tta_section title=”همه محصولات” tab_id=”1489044248659-658bf318-e9d6″][digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ product_image_size=”190×190″ target=”products” owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_loop=”true” owl_margin=”30″ owl_lg_items=”5″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_94197202″ ids=”112, 109, 120, 119, 122, 117″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”گوشی های هوشمند و تبلت” tab_id=”1489044248845-c828348e-ae03″][digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ product_image_size=”190×190″ taxonomy=”beats-headphones,camera-mobile,headphone-headsets,headphones-mega” target=”product-category” per_page=”8″ owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_loop=”true” owl_margin=”30″ owl_lg_items=”5″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_1035062742″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”لپ تاپ” tab_id=”1489044324418-1590546f-5071″][digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ product_image_size=”190×190″ taxonomy=”laptop” target=”best-selling” per_page=”8″ owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_loop=”true” owl_margin=”30″ owl_lg_items=”5″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_1025172578″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”دوربین” tab_id=”1489044351518-4ae70af2-dcd5″][digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ product_image_size=”190×190″ taxonomy=”camera,camera-mobile” per_page=”8″ owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_loop=”true” owl_margin=”30″ owl_lg_items=”5″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_165980101″][/vc_tta_section][/digitalworld_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1489045049342{margin-top: 40px !important;}”][vc_column][digitalworld_title title=”اخبار فروشگاه” title_custom_id=”digitalworld_custom_css_248150938″][digitalworld_blogs per_page=”6″ navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_navigation_position_top=”-56″ lg_items=”4″ md_items=”4″ image_effect=”banner-effect banner-effect10″ blogs_custom_id=”digitalworld_custom_css_1842736380″ css=”.vc_custom_1491554515469{margin-top: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1489045379800{margin-top: 45px !important;}”][vc_column][digitalworld_title title=”لوگو برندها” title_custom_id=”digitalworld_custom_css_516929794″][digitalworld_slider style=”default” autoplay=”false” navigation=”true” loop=”true” slidespeed=”200″ margin=”30″ lg_items=”5″ md_items=”4″ sm_items=”4″ xs_items=”3″ ts_items=”2″ el_class=”” slider_custom_id=”digitalworld_custom_css_1960773391″ css=”.vc_custom_1491554523138{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 40px !important;}” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_navigation_position_top=”-56″][vc_single_image image=”264″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” image_effect=”banner-effect banner-effect10″ link=”#”][vc_single_image image=”264″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” image_effect=”banner-effect banner-effect10″ link=”#”][vc_single_image image=”264″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” image_effect=”banner-effect banner-effect10″ link=”#”][vc_single_image image=”264″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” image_effect=”banner-effect banner-effect10″ link=”#”][vc_single_image image=”264″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” image_effect=”banner-effect banner-effect10″ link=”#”][vc_single_image image=”264″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” image_effect=”banner-effect banner-effect10″ link=”#”][vc_single_image image=”264″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” image_effect=”banner-effect banner-effect10″ link=”#”][vc_single_image image=”264″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” image_effect=”banner-effect banner-effect10″ link=”#”][vc_single_image image=”264″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” image_effect=”banner-effect banner-effect10″ link=”#”][/digitalworld_slider][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1489055413170{background-color: #f7f7f7 !important;}”][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1489046618283{padding-top: 0px !important;}”][digitalworld_title title=”محصولات داغ” title_custom_id=”digitalworld_custom_css_227567420″ css=”.vc_custom_1495387106395{margin-top: 40px !important;}”][digitalworld_products product_style=”5″ product_image_size=”100×100″ target=”products” boostrap_rows_space=”rows-space-30″ boostrap_lg_items=”12″ boostrap_md_items=”12″ boostrap_sm_items=”12″ boostrap_xs_items=”12″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_1939182444″ css=”.vc_custom_1489052692394{margin-top: 20px !important;}” ids=”112, 114, 124″][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1489046636226{padding-top: 0px !important;}”][digitalworld_title title=”محصولات حراج شده” title_custom_id=”digitalworld_custom_css_1705476262″ css=”.vc_custom_1495387090511{margin-top: 40px !important;}”][digitalworld_products product_style=”5″ product_image_size=”100×100″ target=”products” boostrap_rows_space=”rows-space-30″ boostrap_lg_items=”12″ boostrap_md_items=”12″ boostrap_sm_items=”12″ boostrap_xs_items=”12″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_1039146561″ css=”.vc_custom_1489052701865{margin-top: 20px !important;}” ids=”119, 120, 109″][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1489046642081{padding-top: 0px !important;}”][digitalworld_title title=”محصولات جدید” title_custom_id=”digitalworld_custom_css_1701208366″ css=”.vc_custom_1495387070093{margin-top: 40px !important;}”][digitalworld_products product_style=”5″ product_image_size=”100×100″ target=”products” boostrap_rows_space=”rows-space-30″ boostrap_lg_items=”12″ boostrap_md_items=”12″ boostrap_sm_items=”12″ boostrap_xs_items=”12″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_1726668154″ css=”.vc_custom_1489052710683{margin-top: 20px !important;}” ids=”117, 122, 121″][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت

دسته بندی ها

  • تجهیزات باغبانی، گل و گیاه
  • گلدان
درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه